Kierownik budowy oraz usługi projektowe

Usługi projektowe

USŁUGI PROJEKTOWE

 

– projety indywidualne,
– adaptacja projektów katalogowych,
– projekty budynków gospodarczych
– projekty przebudowy
– doradztwo techniczne

projektowanie-uslugi-projektowe
Kupując projekt gotowy należy pamiętać, że musi on zostać zaadaptowany do sytuacji istniejącej na konkretnej działce budowlanej. Konieczność dokonania adaptacji wynika przede wszystkim z uwarunkowań terenu, tj. możliwej orientacji budynku, rodzaju gruntu, uwzględnienia elementów związanych z instalacjami.

Adaptacja polega na przygotowaniu projektu zagospodarowania działki oraz na ewentualnym wprowadzeniu zmian w zakresie dopuszczonym w projekcie, a także wszystkich zmian pozaplanowych dopuszczonych do wykonania na podstawie odrębnej zgody autora projektu.

Adaptację projektu może wykonać wyłącznie projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Projektanci adaptujący projekt do warunków miejscowych i potrzeb inwestora biorą za niego pełną odpowiedzialność.