Kierownik budowy oraz usługi projektowe

Płyty Fundamentowe

Płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu. Żelbetową płytę fundamentową wykonuje się pod całym budynkiem, stosuje się ją zwłaszcza przy dużych domach. Dobrze sprawdza się również na trudnych, słabo zagęszczonych gruntach.

Płyta fundamentowa może być umieszczona poniżej głębokości przemarzania gruntu, ale także na powierzchni gruntu. Na płytach fundamentowych na poziomie gruntu buduje się domy o lekkiej drewnianej konstrukcji i niepodpiwniczone. W płycie fundamentowej może być umieszczona instalacja grzewcza składająca się ze stalowych kanałów, w których krąży ciepłe powietrze.

Płyta fundamentowa pozwala na skrócenie i uproszczenie prac budowlanych związanych z fundamentami. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wymiany stosunkowo grubej warstwy gruntu na zagęszczony tłuczeń lub żwir.

Ile kosztuje Płyta fundamentowa?

Różnica między kosztami wykonania tradycyjnych fundamentów a ceną płyty fundamentowej nie musi być duża nawet wtedy, gdy na działce są korzystne warunki gruntowo-wodne – co obniża wydatki na wykonanie ław i ścian fundamentowych. Bardzo ważne jest jednak to, że wykonując płytę fundamentową nie trzeba wykonywać głębokich wykopów, etapów prac jest znacznie mniej, a w związku z tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędów. Co ważne, nie przerywa się ciągłości ułożenia izolacji – przeciwwilgociowej i termicznej (bez mostków).